Steungroep
Mpokolo Congo vzw

Samenwerking met Kankala

Kankala spitst zich toe op het onderwijs van verwaarloosde jongeren. Op het terrein werken de organisaties samen met Mpokolo wa Muoyo.

Doelstellingen van het project Kankala

De huidige hoofddoelstelling van het project bestaat er tegenwoordig in de straatkinderen die aan hun lot zijn overgelaten, te verzoenen met hun familie om een eventuele terugkeer naar het gezin – in ruimere zin – of naar de maatschappij, mogelijk te maken. Ieder kind heeft er recht op zijn afstamming te kennen.

Vandaar de specifieke doelstellingen:

Het beschermen van de kwetsbare kinderen ongeacht stam of geloof staat voorop, vandaar de specifieke aandacht om :

Meer info:

Andere projecten:


ORS


Cerdes


Gevangenis